Od 1 stycznia 2024 r. pobieramy opłatę konsumencką od użytkownika końcowego nabywającego produkty wskazane w załączniku 6 ustawy z 14 kwietnia 2023 r.
Niezwłocznie poinformuj nas jeśli powyższe produkty nabywasz na potrzeby własne (jako użytkownik końcowy). Więcej...

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności oraz danych osobowych. Z tego powodu poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.
Niniejsza polityka prywatności powołuje się w swej treści na definicje wykorzystane przez ustawodawcę przy uchwaleniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W niniejszej polityce posłużono się między innymi następującymi pojęciami: dane osobowe, osoba której dane dotyczą, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, administrator danych osobowych, odbiorca, osoba trzecia, zgoda. Dokładne definicje tych pojęć znajdują się w Artykule 4 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)


1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO, innych obowiązujących w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz odmiennych, mających zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych jest:
ROMAŃSKI PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dawniej: "Romański Partner" Paweł Romański")

Kostrzyn nad Odrą 66-470, przy ulicy gen. T. Kutrzeby 16, tel.: +48 95 752 4058 tel.: +48 607 802 905
E-Mail: kontakt@opakowania-online.pl
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z administratorem pod wskazanym adresem korespondencyjnym lub zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@opakowania-online.pl


2. Gromadzenie i zapisywanie danych osobowych, rodzaj i cel ich przetwarzania oraz podstawy prawne ich przetwarzania
Gromadzimy Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu spełnienia obowiązków umownych, chyba, że wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie w innych celach, jesteśmy zobowiązani do ich przetwarzania na podstawie przepisów ustawowych lub przetwarzamy je w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów. Sposoby ich przetwarzania w oparciu o poszczególne podstawy prawne zostały przedstawione poniżej.
Przetwarzamy Państwa dane w celu:
a) wypełnienia obowiązków wynikających z umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Art. 6 ust. 1 zd 1 lit. b RODO)
• aby zidentyfikować Państwa jako naszych klientów;
• aby opracować, wykonać i zrealizować zamówienie;
• do korespondencji z Państwem;
• w celu wystawienia rachunku;
• w celu realizacji roszczeń odszkodowawczych, jak również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Państwa.
Przetwarzanie danych odbywa się w związku ze złożeniem przez Państwa zamówienia, na podstawie Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO w wymienionych wyżej celach i jest konieczne w celu bezproblemowej realizacji zamówienia oraz obustronnego wypełnienia obowiązków wynikających z umowy.
W ramach rejestracji na naszej stronie i utworzenia konta użytkownika pozyskana zostanie od Państwa zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.
b) w ramach wyważenia interesów stron w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów (Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO)
• w celu rozsyłania newsletterów dotyczących produktów własnych
• w celu optymalizacji naszych procesów biznesowych, do której to np. wykorzystujemy oprogramowanie do zarządzania sklepem internetowym, jak np. SOTE (więcej informacji w punkcie nr. 4)
• w celu dochodzenia naszych roszczeń wobec Państwa oraz w celu obrony w przypadku sporów prawnych
• w celu dokonania rozliczeń podatkowych przez doradcę podatkowego lub księgowego
• do tworzenia statystyk oraz analiz dla własnych celów administratora (w tym celu używamy również plików Cookies; więcej info w punkcie 3.)
• do podwyższenia standardu oferowanych usług oraz do lepszego dopasowania naszej oferty. W tym celu administrator może wykorzystywać systemy polecające, które mają za zadanie profilowanie klientów na podstawie ich preferencji zakupowych. Administrator nie podejmuje jednak na podstawie działań profilujących zautomatyzowanych decyzji wobec kupujących w rozumieniu Art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
c) na podstawie przepisów ustawowych (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c RODO)
• aby uczynić zadość wymaganiom ustawowym, n.p. w celu spełnienia podatkowych oraz prawno-handlowych obowiązków dowodowych oraz obowiązków dotyczących przechowywania dokumentów, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych (Art. 32 RODO, Art. 5 ust. 1 f RODO)


3. Pliki Cookies
Nasza strona wykorzystuje również pliki Cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są archiwizowane oraz zapisywane za pomocą przeglądarki internetowej w systemie komputerowym.
Dużo plików Cookies zawiera tzw. Cookie-ID. Cookie-ID jest jednoznacznym znacznikiem identyfikacyjnym plików Cookies. Składa się on z ciągu znaków, który umożliwia przyporządkowanie stron internetowych oraz serwera konkretnej przeglądarce, w której zapisany został plik Cookie. Umożliwia to odwiedzonym stronom internetowym oraz serwerom odróżnienie przeglądarki osoby, której dane dotyczą od innych przeglądarek zawierających odmienne pliki Cookies. Dzięki Cookie-ID konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana.
Celem wymienionej wyżej identyfikacji jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej wykorzystującej Cookies, nie musi przykładowo podczas każdej kolejnej wizyty na stronie podawać swoich danych dostępowych,
ponieważ zrobi to za niego strona internetowa oraz zapisany w systemie komputerowym użykownika plik Cookie. Kolejnym przykładem wykorzystywania plików Cookie jest koszyk zakupowy w naszym sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuł, który klient włożył do wirtualnego koszyka, dzięki wykorzystaniu pliku Cookie.
Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wyłączyć tworzenie Cookies przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w przeglądarce internetowej i dzięki temu trwale zapobiec ich tworzeniu się. Ponadto utworzone już Cookies można w każdym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Dezaktywacja tworzenia Cookies w wykorzystywanej obecnie przeglądarce internetowej może spowodować, iż niektóre z funkcji naszej strony internetowej nie będą funkcjonowały w pełnym zakresie.
Wykorzystywanie Google Analytics
Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie do analizy sieci Google Analytics od Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Przetwarzanie danych w tym zakresie ma na celu analizę zarówno tej strony internetowej, jak i jej odwiedzających. W tym celu Google, na zlecenie administratora strony, wykorzystuje pozyskane informacje do analizy odwiedzin strony, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do wykonywania innych usług dla administratora strony związanych z jej użytkowaniem. Państwa adres IP udostępniony przez Państwa przeglądarkę w ramach wykorzystywania Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi posiadanymi przez Google. Google Analytics wykorzystuje pliki Cookies, które umożliwiają analizę użytkowania przez Państwa tej strony internetowej. Tworzone poprzez Cookies informacje na temat użytkowania przez Państwa tej strony internetowej z reguły są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na niniejszej stronie aktywowana jest anonimizacja adresów-IP. Dzięki temu Państwa adres IP wykorzystywany w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest skracany przez Google. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany. Państwa dane zatem w wyjątkowych przypadkach przesyłane są do USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Przetwarzanie danych natomiast następuje na podstawie Art. 6 (1) lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych opartego na potrzebie ukierunkowanego projektowania strony internetowej. W każdej chwili z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie artykułu 6 (1) f RODO.
W tym celu mogą Państwo dezaktywować zapisywanie plików Cookies poprzez wybór odpowiedniego ustawienia w swoim oprogramowaniu do przeglądania sieci; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, iż może to spowodować, że niektóre z funkcji naszej strony internetowej nie będą funkcjonowały w pełnym zakresie. Oprócz tego mają Państwo możliwość wyłączenia opcji zapisywania danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP) tworzonych przez pliki Cookies i ich przetwarzania przez Google poprzez ściągnięcie i instalację dostępnej pod poniższym linkiem wtyczki do przeglądarki internetowej [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl]. Aby zapobiec
zapisywaniu danych przez Google Analytics na wszystkich wykorzystywanych urządzeniach należy ustawić plik Opt-Out-Cookie. Pliki Opt-Out-Cookies zapobiegają zapisywaniu Państwa danych podczas wizyty na tej stronie internetowej w przyszłości. Aby plik Opt-Out-Cookie zadziałał na wszystkich wykorzystywanych systemach oraz urządzeniach procedurę Opt-Out należy przeprowadzić na każdym z nich.
Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania oraz ochrony danych osobowych, kliknij tu https://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz tu https://www.google.de/intl/pl/policies/.
Wykorzystywanie narzędzia Google Adwords Conversion-Tracking
Na naszej stronie wykorzystujemy internetowy program reklamowy „Google AdWords” i w jego ramach korzystamy z narzędzia Conversion-Tracking, tj. narzędzia śledzenia konwersji (ocena częstotliwości odwiedzin) Google Conversion-Tracking jest narzędziem analitycznym od Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Poprzez kliknięcie w uruchomioną przez Google reklamę na Państwa komputerze utworzony zostanie plik Cookie do śledzenia konwersji. Pliki te mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i nie służą do identyfikacji poszczególnych osób. Podczas przeglądania poszczególnych stron naszego serwisu, w przypadku, gdy stworzony plik Cookie zachował swoją ważność, Google oraz my możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo w reklamę, co spowodowało przekierowanie do naszego serwisu. Każdemu klientowi Google AdWords przyporządkowany jest inny Cookie. Dzięki temu nie ma możliwości, żeby pliki Cookies śledzone były przez serwisy klientów AdWords. Informacje zaczerpnięte za pomocą Conversion-Cookie służą do tworzenia statystyk konwersji. Dzięki temu możemy poznać całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w naszą reklamę i tym samym zostali przekierowani na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji. W związku z powyższym nie otrzymujemy jednak informacji pozwalających na zidentyfikowanie użytkownika. Przetwarzanie powyżej opisanych danych następuje na podstawie Art. 6 (1) lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych opartego na potrzebie stosowania ukierunkowanej reklamy oraz analizie jej działania i skuteczności. W każdej chwili z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie artykułu 6 (1) f RODO. W tym celu mogą Państwo dezaktywować zapisywanie plików Cookies poprzez wybór odpowiedniego ustawienia w swoim oprogramowaniu do przeglądania sieci. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, iż może to spowodować, że niektóre z funkcji naszego serwisu nie będą funkcjonowały w pełnym zakresie. W takim wypadku nie zostaną Państwo objęci statystykami śledzenia konwersji. Ponadto mogą Państwo dezaktywować spersonalizowaną reklamę w ustawieniach dotyczących reklamy w Google. Instrukcje w tym zakresie znajdą Państwo tutaj https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl. Oprócz tego mogą Państwo również wyłączyć używanie Cookies przez usługodawców zewnętrznych. W tym celu należy otworzyć stronę dezaktywacyjną Inicjatywy na rzecz reklamy sieciowej pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i podążać zawartymi tam
instrukcjami dotyczącymi uruchomienia opcji Opt-Out. Więcej informacji wraz z Polityką Prywatności Google znajdziecie Państwo pod adresem: https://policies.google.com/privacy?gl=pl/


4. Przechowywanie danych
Dane osobowe zebrane w celu zrealizowania zamówienia będą przechowywane przez nas do końca ustawowego okresu przechowywania, a następnie usuwane, chyba, że obowiązek dłuższego ich przechowywania na podstawie Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO wynika z przepisów podatkowych i handlowych dotyczących ich przechowywania i dokumentacji lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie przekraczające te okresy zgodnie z Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. a RODO. Po tym czasie dane przechowywane będą wyłącznie w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do celów reklamowych.


5. Przekazywanie danych
Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim lub podmiotom przetwarzającym odbywa się wyłącznie na rzecz podmiotów zaangażowanych w realizację zamówień, zarządzanie naszym przedsiębiorstwem lub optymalizację naszych usług, jak np. firma logistyczna odpowiedzialna za dostawę, instytucja kredytowa realizująca płatności, dostawcy usług w chmurze lub dostawcy usług IT. W przypadku przekazywania danych osobowych osobom trzecim lub podmiotom przetwarzającym zakres przekazywanych danych ogranicza się do koniecznego minimum.
Dla wyżej wymienionych celów przekazujemy Państwa dane do:
- OVH
OVH jest międzynarodowym dostawcą usług w chmurze, która umożliwia przede wszystkim przechowywanie i zapisywanie dużych ilości danych. Ze względu na ograniczoną pojemność pamięci na innych nośnikach danych, a także w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych oraz ich dostępności korzystamy z chmury OVH do zapisu oraz przechowywania Państwa danych. OVH zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w procesie ochrony danych osobowych.
Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znaleźć można w Polityce Prywatności OVH: https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/
- SOTE
SOTE Jakubowicz sp.j. sklepy internetowe
ul. Wolsztyńska 2
60-361 Poznań
POLSKA
SOTE jest oprogramowaniem online do zarządzania sklepem internetowym lub innymi stronami internetowymi. Umożliwia to m. in. optymalizację zarządzania zamówieniami oraz danymi klientów, jak również sprawną realizację umowy.
Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znaleźć można w Polityce Prywatności SOTE:
https://www.sote.pl/webpage/ajax/state/PRIVACY
- Paypal
W przypadku dokonywania płatności za pomocą PayPal, kartą kredytową przez PayPal lub przez rachunek bankowy przez PayPal przekazujemy Państwa dane osobowe do
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej zwany "PayPal”).
Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znaleźć można w Polityce Prywatności PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/paypal-safety-and-security
- PayU
W przypadku dokonywania płatności za pomocą PayU, kartą płatniczą przez PayU, przez rachunek bankowy przez PayU lub innymi metodami płatności zintegrowanymi z PayU przekazujemy Państwa dane osobowe do
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, Polska.
Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych w PayU znaleźć można w Polityce Prywatności PayU pod adresem:
https://www.payu.pl/sites/pl_payu/files/downloads/Polityka%20Prywatnosci_PL.pdf?0=

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim w innych celach niż wyżej wymienione.
Państwa dane osobowe przekazywane są osobom trzecim wyłącznie gdy:
• Udzielili Państwo w tym celu wyraźnej zgody na podstawie Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO
• przekazywanie danych konieczne jest do egzekwowania, realizacji oraz obrony roszczeń prawnych lub odbywa się w ramach umowy z biurem doradztwa podatkowego i nie ma przesłanek ku temu, iż posiadają Państwo nadrzędny interes w nieprzekazywaniu tych danych, przetwarzanie w tym wypadku odbywa się na podstawie Art. ^ ust. 1 zd. 1 lit.f.
• w przypadku, gdy przekazywanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO,
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.


6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
• zgodnie z Art. 15 RODO, do żądania informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo żądać
podania informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniono dane, planowanego okresu przechowywania danych, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia skargi, źródła pozyskania Państwa danych, jeśli nie są gromadzone przez nas oraz istnienia automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także w stosownych przypadkach, znaczących informacji co do ich szczegółów;
• zgodnie z Art. 16 RODO do niezwłocznego żądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych
• zgodnie z Art. 17 RODO do żądania skasowania przechowywanych przez nas danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się w celu skorzystania z prawa do wolności wyrażania opinii i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.
• zgodnie z Art. 18 RODO do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli dokładność danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzacie się Państwo na ich usunięcie, a my nie potrzebujemy już tych danych, Państwu są one jednak potrzebne do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z Art. 21 RODO.
• zgodnie z Art. 20 RODO, do żądania otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przesłania ich innemu administratorowi;
• zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO, do odwołania w każdej chwili uprzednio wyrażonej zgody; Skutkiem tego nie będziemy uprawnieni do przetwarzania w przyszłości Państwa danych, których przetwarzanie opierało się na odwołanej zgodzie.
• zgodnie z Art. 77 RODO do złożenia skargi do organzu nadzorczego. Organem do którego mogą Państwo złożyć skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. Prawo do sprzeciwu
Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o uprawniony interes administratora danych zgodnie z Art. 6 pkt. 1 zd. 1 lit. f RODO to mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z Art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Państwa konkretnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. W ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo sprzeciwu, którego realizacja nie zależy od Państwa szczególnej sytuacji.
W celu złożenia złożenia sprzeciwu lub odwołania zgody wystarczy wysłać e-mail na adres:opakowania.online@gmail.com
Odwołania zgody lub sprzeciwu można jednak dokonać w dowolnej formie.


8. Bezpieczeństwo danych
Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są sukcesywnie ulepszane i dostosowywane do obecnego stanu rozwoju technologicznego.


9. Aktualność i zmiany w Polityce prywatności
Przedmiotowa Polityka prywatności jest aktualna (Stan na dzień 25.05.2018)
Ze względu na dalszy rozwój strony internetowej i oferty lub ze względu na zmienione wymogi ustawowe lub administracyjne, może być konieczna zmiana aktualnej Polityki prywatności.